[./vastgoed.html]
[./websites.html]
[./index.html]
[./contact.html]
[./handschrift.html]
[./consumer.html]
[./retail.html]
[./b2dto2db.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Jobmarketing - modern woord voor arbeidsmarktcommunicatie - staat vreemd genoeg als vakgebied nog maar in de kinderschoenen. De meesten denken bij jobmarketing aan grote personeelscampagnes maar die vormen slechts het topje van de ijsberg. Wat er ‘onder water’ gebeurt, is veel essentiĆ«ler - het is de fundering waar alles op drijft. Zichtbaar zijn de grote recruitmentcampagnes, onzichtbaar is het bijbehorende managementinstrument - het aansturen en beheersen van achtereenvolgens strategie, organisatie, realisatie en evaluatie. Pas als de doelen helder en meetbaar geformuleerd zijn, kun je gaan evalueren: wat heeft de ad-hoc advertentie of de campagne opgeleverd aan respons en verhoging van naamsbekendheid? Daarom wil Lido Lovink liefst in een zo vroeg mogelijk stadium betrok- ken worden bij de briefing, zodat straks geen onduidelijkheden bestaan over het profiel van de mensen die u wilt aantrekken. Dat scheelt u onnodig veel tijd en geld.
Lido Lovink
                               tekst
Voorbeelden
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken: specialisten internationale samenwerking.
  • Rijkswaterstaat directie Noordzee: div. specialisten.
  • Ministerie van Onderwijs: hoger kaderpersoneel. 
  • Ministerie van Justitie: div. functies penitentiaire inrichtingen.
  • Ministerie van FinanciĆ«n: accountants.
  • Ministerie van WVC: beleidsmakers voor Keuringsdienst van Waren, bouwkundigen Rijksdienst Monumentenzorg en hoger kader Sociaal Cultureel Planbureau.
  • UMC Utrecht: diverse medisch specialisten, analisten, postdocs en laboranten.
  • Nationale Ombudsman: juristen.
Jobmarketing als managementinstrument
Skyline Den Haag
  
 
 ARBEIDSMARKT